Customer Service

INTEGRITETSPOLICY

RidersEvent ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig är Speiser Equestrian AB (verksam under namnet RidersEvent), org. Nr. 559119-3155 Ambrosgården, 42356 Torslanda.  


RidersEvent samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, få information om våra evenemang, samt ge dig service och information om evenemang och aktiviteter du deltar i eller visat intresse för. Den legala grunden för behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning.


Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är; i) Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering; ii) Möjliggöra kundservice; iii) Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms eller postutskick; iv) Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling; v) Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

RidersEvent samlar in och behandlar namn, telefonnummer, adress, E-postadress, IP-adress samt uppgifter om dig inom ramen för din interaktion med våra utskick samt deltagande på event.  


Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. I förhållande till direktmarknadsföring sparar vi dina uppgifter i ett år efter den senaste interaktionen med dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. RidersEvent hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.


Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part och andra samarbetspartners i och utanför EU/EES för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Dessa kommer dock alltid vara bundna av samma krav på säkerhet och sekretess som vi själva. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Du har rätt att begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas, få dem rättade, raderade, kompletterade, invända mot behandlingen, eller begränsa behandlingen.


RidersEvent kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Information om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden. 

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på den email adress som anges nedan. 


Du är välkommen att kontakta oss på e-post info@ridersevent.com om du har frågor eller klagomål om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du inte är nöjd med hur vi hanterat dina personuppgifter.